لیلی نام تمام دختران زمین...

من خوشبختم...و شاید برای دلم مینویسم....

من لیلا چه کم از لیلی عاشق داشتم...

 به او بگویید

 میروم

 از همه دست میکشم

 قید احساسم را هم میزنم

 مردانه با غرور کلنجار میروم

 زنانه بغض میخورم

 کودکانه میگریم

 پاییز گونه می ریزم

 زمستان وار میخوابم

 شاید بیاید

 غریبه ای از دور

 دست بر شانه ام زند

 و من هم چنان خیره به دور

 اشنا شود

 عاشقم شود

 عاشقش شوم

 انگار نه انگار

 که زمانی با احساس برای احساس به خاطر احساس

 چانه میزدم

 .

 .

 چه باک

 دیریست رویای وصال ندارم!


 زمانی که عاشق شدم

 همه نیرویم را به حراج گذاشتم

 زمانی که ثمر نداد

 از همیشه خسته تر شدم

 دیگر تاب عاشقی ندارم

 کم حوصله ام...بی تاب

 خسته دلناراحت

 راه عاشقی را گم کرده ام...!


برچسب‌ها: برای وارث قلبم!
[ یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ٧:٥٦ ‎ق.ظ ] [ لیلا ترین مجنون ] [ نظرات () > ]