لیلی نام تمام دختران زمین...

من خوشبختم...و شاید برای دلم مینویسم....

.........

 

...

باز سکوت مرا احاطه کرده است...

امشب هم میهمان چند قطره اشک شدم...

از خستگی خسته شدم...

درونم پر درد...روحم پر رنج...چشمم پر اشک...

حرفهایی که هست و نمی شود گفت...

رنجی که می کشم و تمام نمی شود...

عشقی که هست و وصال ندارد...

کاش خدا می فهمید من لیلی قرن ها پیش نیستم...

کاش زیر درختی می نشستم که مطمئن بودم درخت انار ست...

کاش درختم را به موقع اب میدادم...گریه

زیر سایه اش بودم اما الان سایه ای نیست...

سوزش افتاب امانم نمی دهد...

درخت من درخت انار ست اما انارش سرخ نیست...ناراحت

درختم اسطوره شد در دلم...

کاش نمی شد...

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااگریهگریه


برچسب‌ها: برای وارث قلبم!
[ شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۸:٥۸ ‎ق.ظ ] [ لیلا ترین مجنون ] [ نظرات () > ]