صدایم بدجور با بغض تو مانوس شده...

میگویند حساسیت است...الودگی هوا و ...

اری...من به نبود تو حساسیت دارم...هوای تو بدجور الوده است!

تنها بالش پر از احساسم همراز صدایم میشود...

با اینکه هرشب هم بستر اشکهایم میشود...

صدای شکستن بغضم را هم در خود فرو میبرد!

/ 0 نظر / 18 بازدید