میدانی...فرق است بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی پس از نبودنت...

 

اگر تا بحال چاه کنده بودم به اب رسیده بودم...

نمیدانم چرا هرچه دل میکنم...

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
احسان

در مملکتی که ارزش زن به زیبایی و ارزش مـرد به دارایی اوست ، ما کوردلان دنبال اندیشه میگردیم ، در کوچه بن بست تـناقـض ... !

عاطفه

لیلاجون این عکسای خوشگلو از کجا میاری؟[قلب]

فائزه

نمیشه با تو که خوبی به ظاهر هم کمی بد شد...به آدم های شهرت هم علاقه مند باید شد!!!