تب ارام

تب دارم

تب گرم...تب پر درد

با یک گلو پر سوزش

سر درد روزانه

چشمان قندیل بسته

همرهان همان قندیل ها...

ورم پلک ها!

با کمی چروک کنارش

یادگار اندکی عشق...

...

ولی هنوز سالمم

مثل طناب محکم

هنوز از پا در نیامده ام

کاش کمی غش میکردم

کاش کمی کما داشتم

کسی سیلی بر صورتم میزد

و یکجا میپریدم از جا

خدایا خوشت می اید...!

می چرخی؟

باشد... بچرخ!

بچرخی من هم میچرخم

چون همه نگاهم به توست

همه اش شدم سرگیجه ای مبهم!

خدایا من منم

ببین!

تنها اما پابرجا...

سخت ترش میکنی...؟

 قاطعانه میجنگم...

.

.

بزن!

بزن که رقاص ماهری شده ام...

 

برایم دست نزن!

خودم راه را بلدم...

تو فقط بخند...

تنها

به ادم های دنیایت بفهمان

با من

و

دلم

کاری نداشته باشند...!

/ 63 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پریناز

قطره؛ دلش دریا می خواست خیلی وقت بود که به خدا خواسته اش رو گفته بود هر بار خدا می گفت : “از قطره تا دریا راهیست طولانی، راهی از رنج و عشق و صبوری، هر قطره را لیاقت دریا نیست! “ قطره عبور کرد و گذشت قطره پشت سر گذاشت قطره ایستاد و منجمد شد قطره روان شد و راه افتاد قطره از دست داد و به آسمان رفت و قطره؛ هر بار چیزی از رنج و عشق و صبوری آموخت تا روزی که خدا به او گفت : امروز روز توست، روز دریا شدن! خدا قطره را به دریا رساند قطره طعم دریا را چشید طعم دریا شدن را اما؛ روزی دیگر قطره به خدا گفت: از دریا بزرگ تر هم هست؟ خدا گفت : هست! قطره گفت : پس من آن را می خواهم بزرگ ترین را، و بی نهایت را ! پس خدا قطره را برداشت و در قلب آدم گذاشت و گفت : اینجا بی نهایت است! و آدم عاشق بود، دنبال کلمه ای می گشت تا عشق را درون آن بریزد اما هیچ کلمه ای توان سنگینی عشق را نداشت آدم همه ی عشقش را درون یک قطره ریخت قطره از قلب عاشق عبور کرد! و وقتی که قطره از چشم عاشق چکید. خدا گفت : “حالا تو بی نهایتی، زیرا که عکس من در اشــک عــاشق است!

Drizzle

♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥ ......♥......................♥...♥ ..........♥.............♥............♥ ..............♥.....♥...................♥ ...................♥.....................♥ ................♥......♥..............♥ ..............♥.............♥....♥ .............♥ ...........♥ آپم منتظرتم .........♥ ......♥ ....♥ ..♥ .♥ ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ ┊    ┊┊  ┊┊ ✿ ┊نظر ┊┊ ✿✿ ┊یادت ┊┊ ┊نره✿✿┊┊

شهرزاد

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████▓░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓▓▓█▓░▒▓▓▓▓█▒░░░ ░░░░░██▓███▓░░░░░░░░▒██▓▓▓▓▓██▒░░░░░█░░░ ░░░░██░░░░▒███▓███████▓▓██████▓▒░░░░█▓░░ ░░░▓█░░░░░░░░▒▒▒░░░▓█▓▓▓█▓█▓▓▓▓██▓▓▓██░░ ░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░▒██▓▓▓██▓▓▓▓▓███▓▓██░ ░░░██░░░░░░░░░░░░░░░▒▓██████▓▓▓▓█▓█▓▓██░ ░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓██████▓▓▓█░░ ░░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓███████░░ ░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▒░░█░ ░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓ ░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█ ░▓█▒▒▒░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░░█ ▒▒█▒░░░░░▒██░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░░▓█ ░░▓█▒▒░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░█▒ ▒▒▒▓█░░░░░░░░░░░░░░░█▒▓█░░░░░░░░░░░░▓██░ ░░░░███▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██░▒ ░░░▓▓▒██▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒██▒░░░ ░░░░░░░░▒▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▓██▓░░░░░░ سلاااااااااااااااااااااااااااام اومدم از دیوار وبت بالا ببینمت [قلب][ماچ][ماچ]

پسرتنها(میلاد)

آرزو دارم ناخواسته به دست آوری آن چیزهایی را که خواسته هایت هستند... آن گونه که با خود بیاندیشی: آیا کسی برایم آرزویی کرده است ... ؟ .

amin

[گل]سلام حاکم کوت شدم رفیق!تک دلت رابرای کی نگهداشتی؟اینجاجزمن کسی باتو یارنیست

زهرا

چــه سـ ـاده لــوحـ ــانـه چشـ ـم انتظــار دلتنگــی تــو مـی نشینـ ـم فــرامــوش مـی کنــ ـم هــی اگـ ـر دل تــو قـــرار بــود تنگــ ـــ مــن شــود "هیــچ وقتــ ــــ نمــی رفتــ ـی"

ایدا

آپم ...........…...…’•,.آپم `’•,*’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’ آپم و منتظر حضور گرمت خوشحال ميشم به ديدنم بياي

باران

به هرچه نگاه کردم رفت برگ ریخت رود گذشت باد رفت تنها تویی که نمی‌روی تو که به خاطرت همه رفتند....[قلب شکسته] علیرضا روشن *✿*✿*✿*✿*✿*✿*✿*✿*✿*✿*✿* سلامي دوباره با پست پاييزي بروزم منتظر حضور گرم شما هستم[چشمک][گل]

amin

سلام بیا پست اول منو ببین فقط چشش نزنی[لبخند][لبخند][خنده]

تارا

بوی خدا می‌دهد پاییز. برگ‌های نارنجی و خیابان‌های خیسش، تاب‌های خالی پارک‌هایش، چمن‌های به خواب رفته‌اش، چای دم کشیده‌ی غروب‌های آبانش، صدای قیژ‌قیژ صندلی ننویی‌اش، همه، نقاشی‌های خدا هستند. انگار پای تمام روزهای پاییزی‌مان را امضا کرده و نوشته: همان که هر لحظه با توست… همین است که پاییز سراسر بوی خدا می‌دهد.