مسافر کویر...

 

یادمه یه وقتی یه جایی یه نفر بهم گفت...

هر کسی تو اسمون خدا یه ستاره داره!

گاهی که به اسمون نگاه میکردم حتی یه ستاره هم نبود..

شدم مسافر کویر...

شب کویر پر از ستاره بود...اما ادم نبود که ستاره داشته باشه یا نه...

باز هم نفهمیدم...

/ 1 نظر / 17 بازدید
آندیا

اینو بدون هر کسی که عاشقه صاحب تمام اون ستاره هاست و قلب خودش هم از همه اونا پر ستاره تره عزیز