گاه بیگاه های من...

دلتنگ ترم از دیروز...

دلتنگ تر ازهمیشه...

 

خوش بحالت تو...

 

من اینجا تنها...

تو انجا...و تن ها تو را رها نمیگذارند...

 

خوشبحال من...

من تنهاست بدون تن ها...

 

بسلامتیش...

 

/ 3 نظر / 18 بازدید
زهرا

تـا ڪـے ایـטּ تـراژدے مسخـره زندگے را نگاه ڪــُنمـ؟! دیــالوگ هـایے ڪــ ه برایــمـ دیڪـــته ڪــرده انـد؟! این نمــایش تڪـــرارے ایـن خنده هـای زورڪـے تـا ڪـے؟! دلمـ یڪــ پلـاטּ تــازه مے خــواهد...

حسرت

ومنم دلتنگم بسلامتیش

ati

آسمان هست من هستم مثل يک پرستوی مهاجر با حسی غريب اما نه برای تو و نه برای هيچکس در کنار اين مردم شايد حضور صدايی نتواند نگاههايی چنين سنگين را جا به جا کند شايد برای باور وجودم اثباتی لازم باشد اما من وجود دارم برای تنهايی ديوارهای اتاق برای انتظار قلبهای بدون عکس برای ترک خوردگی روح باغچه من هستم با قلبی شکسته اما در حال تپيدن جدا از همه بودنها همانطور که آسمان هست