سکوت, لحظه هایم را می شکند...

اخر من همیشه رقص لحظه ها بوده ام...

فرقی نمی کند...

تو حتی از سکوت هم متبلور می شوی

 

شکننده شده ام...نه؟

حتی سکوت هم مرا می شکند...

/ 6 نظر / 14 بازدید
شقایق

تو حتی از سکوت هم متبلور میشوی

شقایق

سال نو پیشاپیش مبارک با بهترین آرزوها در سال جدید[گل][گل][گل][گل]

احسان

[گل] ســکـوتـــــم رو دوسـتـــــ دارم ، چـــــون در آن گـلـه ای نـیـسـتــــ گـاهـی سـکـوتـــــ دلــی را مـی شـکـنـد گـاهـی دلـی را بـدسـتـــــ مـی آورد گـاهـی از دل تـنـگـی حـکـایـت مـی کـنـد گـاهـی بـغـض در گـلـو خـفـتـه اسـتـــــــ گـاهـی حــــرفــــ در راه مـانــــــده اسـتـــــ گـاهـی اوقـاتـــــ سـکوتــــــ سـخـن بـی کـلام اسـتـــــ و گـاهـی سـکـوت گـریـه بـی صـدای دل یـکــ عـاشـق اسـت [گل]

احسان

[گل][گل] حــُــــرمت نان از قلب بیشـــــتر است آنرا می بوســــــند... این را میشـــــکنند.. [گل][گل]

مریم

جالب بود عزیزم[گل]