مداد رنگی...

شاید تو این تو نمیشد...

اگر

در نقاشی هایمان مداد سفید از همه پر رنگ تر مینوشت...

 

شاید قلب ادم ها سیاه نمیشد...

اگر

با سفید میکشیدیم و رنگ میکردیم...

 

 

/ 10 نظر / 4 بازدید
بهداد

سلام وبلاگ زیباییدارید

ati

آسمان هست من هستم مثل يک پرستوی مهاجر با حسی غريب اما نه برای تو و نه برای هيچکس در کنار اين مردم شايد حضور صدايی نتواند نگاههايی چنين سنگين را جا به جا کند شايد برای باور وجودم اثباتی لازم باشد اما من وجود دارم برای تنهايی ديوارهای اتاق برای انتظار قلبهای بدون عکس برای ترک خوردگی روح باغچه من هستم با قلبی شکسته اما در حال تپيدن جدا از همه بودنها همانطور که آسمان هست

حسین

سلام لیلا جون من دوباره برگشتم این مطلبتم که سناتوری زیبا بود

alireza

ارآخر.. من ورق را با دلم بر ميزنم!! بار ديگر حكم كن! اما نه بي دل! با دلت دل حكم كن حكم دل : هركه دل دارد بيندازد وسط تا كه ما دلهايمان را رو كنيم!! دل كه روي دل بيافتاد،عشق حاكم ميشود،،پس به حكم عشق،،بازي ميكنيم.. اين دل من.! رو بكن حالادلت را...! دل نداري؟ بر بزن انديشه ات را...! حكم لازم: دل گرفتن!! دل سپردن... هر دو لازم! عشق لازم..

احسان

[گل] همیشه میگن شکست مقدمه پیروزیه .... نمیدونم پس من کی از دور مقدماتی صعود میکنم... ! [گل]

احسان

[گل] ﭘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻧﺖ , ﺣﮑﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ. ﺑﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺪﻭﯼ! ﻭ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ .. ﭘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ، ﺩﺭﻫﺮ ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﯾﻪ ﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﻋﻤﻖ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﯾﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ. ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺪﺭﻫﺎﯼ ﮔﻞ ♥ [گل]

زهرا

یاב گرفتمـ... בستانمـْ اینـبـآر ڪه یــَـخْ ڪرב בیگـر בستـانت را نگیـرمـ آستیـטּ هایمـ اَز تـو بـا ارزشتـر و مـانـבنے تـَرنـב!!! [گل]