کاش بارون...

قبلا شبا زیباتر بود...

نمیدونم چرا... قبلا وقتی به اسمون نگاه میکردم دلم یه جوری میشد...

دیشب وقتی به اسمون نگاه کردم مثل قبلانا قشنگ نبود!

من عاشق شبم...اما نمیدونم چرا...!!؟

شاید من دیگه عاشق نیستم...!

شاید اشکال از منه...شاید پنجره اتاقم گرد گرفته...

شایدم اتاق دلم...

خدا کنه امشب بارون بیاد...

/ 0 نظر / 24 بازدید