تنها...

  بدبختی یعنی...

  میدونی بهش نمیرسی

  نمیتونی فراموشش کنی

 

  میتونه فراموش کنه

  خدا هم طرف اونه...افسوس

  همه هم بگن داشتن تو لیاقت میخواست...ناراحت

/ 2 نظر / 17 بازدید
samira

نمیدونم چی بگم [متفکر]

mohammadtehrani

واقعا راست میگی داشتن اون لیاقت میخواست که من نداشتم :(