ارزویم اینست...ارزویم...

ارزویم اینست...

که ز یادت نرود باز...

راز ان بوسه پاک...طعم ان عشق...صفا...سادگی و محرم از

ارزویم اینست...

نتراود شبنم در چشم تو هرگز...مگرازشوق زیاد...

و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی...

عاشق انکه تو را میخواهد...

 و به لبخند تو از خویش جدا می گردد

 و تو را...

 دوست بدارد به همان اندازه که دلت میخواهد!

/ 3 نظر / 5 بازدید
عاطفه

ان شاء الله که همینطور باشه[شوخی] اینو خوب اومدی: و تو را... دوست بدارد به همان اندازه که دلت میخواهد!

عاطفه

وای لیلاجون چه شکلی برام گذاشته[ناراحت] من یعنی میخواستم چشمک بذارم نه شوخی[ناراحت] میشه برام درستش کنی چشمکش کنی... مرسی[چشمک]