اشک ها به بارانت طعنه میزنند...خدااااااااااااااااااااااااااا!

سال هاست...

نشسته ام زیر باران...

دعاهایم که اجابت نشد...هیچ...!

هرکسی رد شد گمان برد گدایم...

سکه ای انداخت و دور شد...!

/ 2 نظر / 5 بازدید
فائزه

[ناراحت] عالی و تاثیر گذار بود...

شقایق

هه خیلی جالب بود آره والله اگر به شانس منه منم اینطور میشم