کاش...

کاش یادت دست از سرم بر میداشت

من نه نوازش میخواهم

نه  سنگینی دستانت را...

/ 4 نظر / 5 بازدید
سمیرا

قشنگ بود[گل] کاشکی رو کاشتن در نیومد[ناراحت]

ati

گاهی عمر تلف میشود ؛ به پای یک احساس …. گاهی احساس تلف میشود ؛ به پای عمر ! و چه عذابی میکشد ، کسی که هم عمرش تلف میشود ؛ هم احساسش ….............

ساحل

کاش ....همیشه یه ای کاش می مونه

ati

آسمان هست من هستم مثل يک پرستوی مهاجر با حسی غريب اما نه برای تو و نه برای هيچکس در کنار اين مردم شايد حضور صدايی نتواند نگاههايی چنين سنگين را جا به جا کند شايد برای باور وجودم اثباتی لازم باشد اما من وجود دارم برای تنهايی ديوارهای اتاق برای انتظار قلبهای بدون عکس برای ترک خوردگی روح باغچه من هستم با قلبی شکسته اما در حال تپيدن جدا از همه بودنها همانطور که آسمان هست