من...

شده ام شبیه ادم هایی که درد میخورند
و با لبخند درد را به درون می کشند....

نه...

شبیه کسی نشده ام...شده ام

اسطوره بهت!

وقتی هم نخواهم همه در و دیوار تو را فریاد میزنند...

کر که نیستم...

میشنوم!:(

/ 4 نظر / 18 بازدید
حسرت

سلاممممممممممممممممم خوبی کجایی نیستی دیه

حسرت

وقتی از درد به خود میپیچیدم ، ھمسایه ھا گفتند: چقدر قشنگ قر میدھی... و سالهاست من ھنوز رقاص پر درد خیابانهایم...

زهرا

همیشه نمی شود زد به بی خیالی و گفت تنهـــــــــــا آمده ام ٬ تنهـــــــا می روم... یک وقت هایی ٬ شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای ٬‌ کم میاری ! ... دل وامانده ات یک نفر را می خواهد .........! nic[گل]