باتو...بی تو...عجیب دنیایی دارم...

بعد از تو

 

چشمانم از همیشه زیباتر شده اند...

 

کسی میگوید بلورین شده ای

دیگری میگوید شیشه ای...

من با شیشه ای موافق ترم

اخر هم جنس دلم شده است

 

اری

به راحتی با هر تلنگری قندیل میبندم...

ناراحتگریهدل شکسته

/ 1 نظر / 21 بازدید
زهرا

جسارت می خواهد ... نزدیک شدن به افکار دختری که روزها مردانه با زندگی می جنگد ! اما .... شب ها بالشش از هق هق های دخترانه خیس است ... !!!