نه به اندازه یک...

گاهی اوقات

دلم

 نه به اندازه ی یک شقایق

که به اندازه دل تنها غنچه شمعدانی بر لبه حوض
ابی رنگ حیاط

میگیرد...

تنگ میشود...و ارام ارام میگرید...می گریم...

 

گاهی اوقات نمی شود که نمی شود...

گاهی دلم از دریا هم می گیرد...

به خاطر دریا با اسمان میجنگم...

.

.

.

گاهی محتاج می شوم...محتاج!

این ها همه و همه

شاید برای تو گاه گاه پیش می اید

اما برای من همیشه همیشه...

 

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
شکیبا

گذشت دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم حالا یک بار از شهر می رویم یک بار از دیار یک بار از یاد یک بار از دل و یک بار از دست