اگر گناه نباشد...طاعت را چگونه میتوانی بدست آوری.....

مرگی که ضرری برای هیچ کس نداشته باشد،بی ارزش ترین مرگ هاست!

وطن آدمی ایمان آدمی است نه خاک آدمی......

 

اگر این گونه شد...

اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند..

اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست..

اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند!!!!!!!!!

 

بهترین جامعه

جامعه ای که مسولان و رهبران و کارگزارانش فقیرند.....جامعه برخوردار و ثروت مند می باشد/

 

فلسفه زندگی انسان در این جمله خلاصه میشود.......

فدا کردن آسایش زندگی برای فراهم آوردن وسایل آسایش زندگی!

 

مذهب شوخی سنگینی با من کرد .سالها مذهبی بودم بی آنکه خدایی داشته باشم!

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
بهناز

خیلی وبلاگ قشنگی داری عزیزم. از متن هات واقعا لذت بردم.