روزگار من...

از امروز مثل هر روز همیشه ام بارانیست.....

بغض ها نبودنت را با نداشتنت فریاد میکنند....

از امروز باز هم قرارست با من کنار بیایم...

باشد...من از بازی کنار میروم

انگار که اصلا نبودم...ازاول...از ازل

من با من کنار میاید...شاید روزی...

اما...

تا ابد مسئول دلی هستی که به خودت علاقمند کردی....

مسئول تعهدی که برای تو تعهد نبود شاید...

شاید باید از روزگار هم دیگر پاک شویم...

کاش این شاید ها نبودند..کاش تو بودی...کاش میماندی...

کاش....

/ 1 نظر / 20 بازدید
شخصیت شناسی

نیم رخ افراد به ما این امکان را می دهد که در زمانی اندک اطلاعاتی کلی و مناسب از شخصیت افراد به دست آوریم . شخصیت شناسی بر اساس نیم رخ افراد نیازمند مشاهده دقیق و مهارت تشخیص شماست