درد کهنه...ام

ناراحتگریه

 

واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای خداااااااااااا

/ 4 نظر / 4 بازدید
Roya

[افسوس]sedasho mishnavan ama be roye khodeshon nemiaran

زهرا

گاهـ ـی حجـ ـم ِ دلــــتنـگی هایـ ـم آن قــَ ـــ ـدر زیـاد میشود که دنیــــا با تمام ِ وسعتش برایـَم تنگ میشود ... ... دلتنــگـم... دلتنـــــگ کسی کـــــه گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از حرکـت ایستـاد... دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید... دلتنگ ِ خود َم... خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم کـر د ه ام ... مرسی که اومدی. وبت 20. من با عنوان وبت میلینکمت اگه دوس داشتی منو با عاشقانه بلینک

حسرت

گذشته های دور را خواهم بخشید... زیرا انها همچون كفش های كودكیم نه تنها برایم كوچكند بلكه با انها از برداشتن گام ها بلند عاجزم....!!!!

زهرا

?? سلام _??___?? آپم _??___??_________????آپم _??___??_______??___????آپم _??__??_______?___??___??آپم __??__?______?__??__???__??آپم ___??__?____?__??_____??__?آپم ____??_??__??_??________??آپم ____??___??__??آپم ___?___________?آپم __?_____________?آپم _?_____@ ____@ __?آپم _?___///___@__\\__?آپم _?___\\\______///__?آپم ___?______W____?آپم _____??_____??آپم زود بياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا