دیگر بر ساحل از تو نقش و نگار نمی زنم....

سنگدل است دریا...

فرو می خورد هر انچه نقش زده ام... بی رحم...

او زودتر از من میفهمد که تو ماندنی نیستی....

/ 5 نظر / 3 بازدید
عاطفه

[گل][قلب][گل]

شقایق

قشنگه انقدر دوستدارم روی ماسه ها شکل بکشم یا یک چیزی بنویسم...

كبوان

در خلوت كوچه هايم باد مي آيد اينجا من هستم ؛ دلم تنگ نيست.... تنها منتظر بارانم تا قطره هايش بهانه ايي باشند براي نم ناك بودن لحظه هايم و اثباتي بر بي گناهي چشمانم![لبخند]

آندیا

قالب جدیدتو(I like)