# برای_وارث_قلبم!

سلام دنیا...بایست با تو حرف دارم اینبار نه با دعوا...

 چقدر باید بگذرد... چقدر باید بگذرد که فراموشم شود روزی عاشقت بودم... چقدر باید بگذرد که فراموش کنم تویی وجود داشت...تویی هست...تویی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید