# شب_نوشته_های_هر_روزم

بارووووووووووووووووووووووون

وایییییییییییییییی اینجا داره بارون میاد...   خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایا دوست دااااااااااااااااااااااااااااااااارم.....    بسلامتیش که جاش خیلی خالیه و نمیفهمه...   ادامه مطلب
/ 18 نظر / 14 بازدید