قفسی خواهم ساخت...

قفسی خواهم ساخت...

   خواهم انداخت به دیوار دلم...

                            که مباد...

                                  برود دور...

                                              که از کف برود...

                                                             پر پرواز پرندی که مرا یاد اورد...

/ 1 نظر / 99 بازدید