عنکبوت جان...

های ی ی ی عنکبوت جان!

بتن!

بتن!

انقدر بر گردن این احساس تار بتن..تا خفه شود این من!

خسته شد این من...

بس که راز دل...تارهایت را شکافت...

نوای دلم هیچ...نوای روحم را بشنو!

بتن!بکش!

دل که نیست...فقط خسته است...

بتن...!بکش...!

/ 5 نظر / 4 بازدید
شکیبا

شکسپیر میگه : فراموش کن چیزی رو که نمیتونی بدست بیاوری و به دست بیاور چیزی رو که نمیتونی فراموش کنی ....

کیوان

سلام. وبلاگ جالبی داری. خوشحال میشم اگه بهم سر بزنی. ~~~~~~~~~~~ $$$$ …….……............$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ .................... $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~~~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~~~~$$ ~~~~~~~~~~~~~~$$ ~~~~~~~~~~~~~~$$ ~........~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$

مینـــــــــــو

زیبا.....

مهتاب

امان از دست این دل...........